ecosys

informatica economica

informatii utile

ORDIN nr. 3.512 din 27 noiembrie 2008

ORDIN nr. 3.512 din 27 noiembrie 2008 Download actul complet in varianta PDF

privind documentele financiar-contabile
EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 870 din 23 decembrie 2008

[..]

   CHITANŢĂ (cod 14-4-1)

    1. Serveşte ca:

  • document justificativ pentru depunerea unei sume în numerar la casieria unitãţii;
  • document justificativ de înregistrare în registrul de casã şi în contabilitate.

    În condiţiile în care sumele înscrise pe chitanţã sunt aferente livrãrilor de bunuri sau prestãrilor de servicii scutite fãrã drept de deducere conform prevederilor legale (ex: art. 141 alin. (1) şi (2) din Codul fiscal), formularul de chitanţã este documentul justificativ care stã la baza înregistrãrii veniturilor în contabilitate.
    2. Se întocmeşte în douã exemplare, pentru fiecare sumã încasatã, de cãtre casierul unitãţii şi se semneazã de acesta pentru primirea sumei.
    3. Circulã la depunãtor (exemplarul 1, cu ştampila unitãţii). Exemplarul 2 rãmâne în carnet, fiind folosit ca document de verificare a operaţiunilor efectuate în registrul de casã.
    4. Se arhiveazã la compartimentul financiar-contabil, dupã utilizarea completã a carnetului (exemplarul 2).
    5. Continutul minimal al formularului:

  • denumirea unitãţii; codul de identificare fiscalã; numãrul de înregistrare la oficiul registrului comerţului; sediul (localitatea, str., numãr); judeţul;
  • denumirea, numãrul şi data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;
  • numele şi prenumele persoanei fizice care depune sume şi ce reprezintã acestea sau, dupã caz, denumirea unitãţii; codul de identificare fiscalã; numãrul de înregistrare la oficiul registrului comerţului; sediul (localitatea, str., numãr); judeţul persoanei juridice;
  • suma in cifre şi litere;
  • semnãtura casierului.

[...]

Click ptr download actul complet in varianta Download actul complet in varianta PDF

NORME SPECIFICE din 27 noiembrie 2008

de intocmire si utilizare a documentelor financiar-contabile (Anexa nr. 2)*)
EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 870 bis din 23 decembrie 2008
Data intrarii in vigoare: 01 Ianuarie 2009

Citeşte mai mult... 

Sarbatori Fericite!

Cu ocazia sarbatorilor Pascale, intreaga echipa ECOSYS va ureaza Sarbatori Fericite!

Read more ...