Versiune noua WinMENTOR 884.02

Versiunea conține corecţii la salarii pentru indemnizaţiile de Şomaj tehnic stare de urgență și Învoiri de urgență, în diverse combinaţii. De asemenea, s-a corectat calculul fără facilităţi a indemnizaţiei de Şomaj tehnic în stare de urgență, în cazul firmelor de construcţii.

În lista Indemnizaţii din Salarii s-au adăugat coloane noi, necesare întocmirii listei de plată a şomajului tehnic. Explicaţia coloanelor noi o găsiți aici.

Valoarea netă pentru zilele de învoire de urgență se regăseşte în lista de lichidare.

Detaliile noii versiuni sunt disponibile pe ftp-ul nostru, de unde o puteti și descărca.