Ordinul comun 3063/1376/1430 publicat in Monitorul Oficial 794/01.10.2019aplicabile de la data de 22 iulie 2019, sunt:

  • beneficiaza de facilitati si cei cu contract de munca de 8 ore care in timpul lunii au un venit brut sub 3000 lei, din cauza unui concediu medical sau a faptului ca au plecat, s-au angajat in timpul lunii
  • beneficiaza de facilitati si cei cu contact de munca partial, daca salariul tarifar orar va fi cel putin egal cu 17,928 lei
  • pentru salariatii cu un venit brut de peste 30000 lei:  se acorda facilitatile pana la suma de 30.000 lei, doar pentru partea care depaseste plafonul de 30.000 lei nu se acorda facilitatile fiscale